Marie Johansson Glädjekällan

Rädsla

Jag vill ta upp detta ämne eftersom jag tydligt märkt att många gärna vill komma på en privat sittning men inte vågar för att dom är rädda för vad som ska hända och sägas. Det känns oerhört viktigt att berätta att när våra nära och kära har gått över till andra sidan så finns det inga negativa känslor kvar i själen. Det är vi människor som kan känna ilska, hat, vrede mm. Andarna vill bara förmedla kärlek, tro och hopp. Dom vill oss bara väl och försöka hjälpa oss på vår vandring. Så ingen ska behöva känna oro inför att träffa ett medium, däremot kan det vara lite pirrigt och spännande vilket är helt naturligt.
MJS Glädjekälla Regementsvägen 8, 852 38 Sundsvall Telefon 070-320 00 26, E-post