Tjänster Medial Vägledning

Privatsittning via telefon

Att ha en sittning via telefon fungerar exakt lika bra som att jag träffar kunden. Jag har inte behov av att se kunden, eftersom andevärlden vet vad dom ska förmedla via mig oavsett om du kommer till mig eller att vi tar det via telefon. Jag spelar då in hela sittningen och skickar en ljudfil till dig.

MJS Glädjekälla Regementsvägen 8, 852 38 Sundsvall Telefon 070-320 00 26, E-post