Tjänster Medial Vägledning

Livscoaching för ditt barn

Har du ett barn som känner sig vilse, inte vet vem eller vart hon/han är på väg.
Jag tar emot för ett livsgivande samtal som kan leda hen framåt i livet.

Kostnad 500kr

MJS Glädjekälla Regementsvägen 8, 852 38 Sundsvall Telefon 070-320 00 26, E-post